World  Business and Economic Analysis 

Read more ...

محمدرضا خورسندی

معاون امور ارزی و بین‏ الملل بانک کارآفرین

عضو هیئت مدیره  سابق  بانک سپه

مباحث مطرح شده در کتاب «بانکداری بین‏الملل» طیف وسیعی از مطالب مورد نیاز علاقمندان و کاربران امور ارزی را پوشش داده که می‏تواند مرجع مناسبی برای فعالان این رشته باشد. بدیهی است بخش قابل توجهی از مطالب مندرج در عرصه بانکداری بین‏الملل روز دنیا در بسیاری از کشورها جاری است که انتظار می‏رود در آینده در ایران نیز کاربرد داشته باشد.

Read more ...سیدکمال سیدعلی

مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران

معاون ارزی سابق  بانک مرکزی

امیدواریم مخاطب بتواند نکات اجرایی را در امور بین‏الملل بانک یاد بگیرد و خودش با استفاده از این کتاب در امور بین‏الملل به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی مسلط شود و در محتوی با تکرار و استمرار انجام کار توانایی پیدا کند. متاسفانه با توجه به اینکه به دلیل تحریم‏های ظالمانه اعمال شده نسل جدید ما بانکداری بین‏الملل را نمی‏شناسد و باید آموزش ببیند. سیستم بانکی ما نیازمند این است که نسل جدید بتواند امور اجرایی بانک را با توجه به تجربیات افراد قوی که منتقل کرده‏اند راهبری بانک را به عهده بگیرند.

Read more ...

 

دکتر محمدرضا فاطمی

مدیر عامل بانک بین‌المللی سپه در لندن

در ایران همیشه دانش شفاهی بر نوشتاری ترجیح داده شده است از اینکه همکاران با تجربه بانکی به نوشتن آموخته های خود پرداخته اند ،اقدامی نیکو و مبارک است . برای  ایشان و سایر همکاران ایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

ایران به دلایل مختلف و از جمله تحریمهای ظالمانه از بسیاری جهات با دنیای بیرون دچار نقضان رابطه معنی دار شده است . ازمهمترین بخشهای این واقعیت قطع ارتباط سیستم بانکداری ایرانی با دنیای بانکداری  جهان است.

امروز بخشهای  های مربوط به ریسک ،تطبیق[1] ،مدلهای پیشرفته تر فاینانس و تکنولوژیهای جدید خدمات بانکداری از مهمترین مباحث و دغدغه های بانک های دنیا است.در این کتاب به اینگونه مباحث اشاره شده است که بسیار مفید و رهگشاست.

هر یکی از فصلهای کتاب می تواند موضوع کتاب مستقلی قرار گیرد که برای کاربران با جزییات بیشتر توضیح دهند . امید  آن دارم مولفین و یا سایر علاقمندان نسبت به ارائه متون بیشتر و جامع تر در این زمینه ها اقدام نمایند .

توفیق بیشتر مولفین را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

 

 

[1] Compliance

کتاب عملیات بانکی در عرصه بین الملل -سرفصل ها،ضمائم ،توصیه صاحب‏نظران ارزی و مدیران ارشد بانکی

Investment Consulting &Project Finance

Newsletter

Sign up for our newsletter