World  Business and Economic Analysis 

حمید تهرانفر

مدیر عامل بانک کارآفرین

معاون سابق  نظارتی بانک مرکزی

به نظر می‏رسد کتاب بر خلاف آنچه در ادبیات بانکی کشورمان دیدم در پی گشودن دروازه‏های جدید است و از تکرار بی‏حاصل مکررات دوری کرده است و برای پیوستن بانک‏ها به جامعه جهانی بانکی صرفاَ داشتن قواعد اینکوترمز کفایت نمی‏کند، بلکه آشنایی با ضوابط بین‏المللی که صحت و سلامت یک بانک را از منظر جامعه جهانی بانکداری تعیین می‏کند، ضرورت دارد.

به همین دلیل است که نگارندگان محترم  بحث خوبی را در زمینه نظارت نهادهای نظارتی کشور آلمان «بافین» را در بخشی از کتاب مطرح ساخته ‏اند.

 

Add comment


Security code
Refresh

کتاب عملیات بانکی در عرصه بین الملل -سرفصل ها،ضمائم ،توصیه صاحب‏نظران ارزی و مدیران ارشد بانکی

Investment Consulting &Project Finance

Newsletter

Sign up for our newsletter